Witamy w elektronicznym Systemie Obsługi Studiów - @SOS

W menu "Plany studiów" w zakładkach instytutów znajdziesz programy studiów obowiązujące w wybranym roku akademickim. Przeglądanie programów studiów nie wymaga logowania do systemu.

Prosimy o zalogowanie do systemu, używając loginu i hasła otrzymanego pocztą e-mail. W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem prosimy o kontakt z administratorem aplikacji.

Uwaga

W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox (i pochodnych), mogą występować problemy z pobieraniem i otwieraniem plików generowanych przez aplikację.