Instytut Zdrowia
Kierunek: Pielęgniarstwo          Specjalność: Pielęgniarstwo
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 12.6semestry
IIIIIIIVVVI
WCBzpWCBzpEWCBzpEWCBzpEWCBzpEWCBzpEWCBzpE
APRZEDMIOTY PODSTAWOWE480162251351201204560845903054515215151
1Anatomia903304515151511530152E
2Biochemia i biofizyka5021515201515202E
3Fizjologia90330451530151023051E
4Farmakologia602451545152E
5Genetyka301151515151
6Mikrobiologia i parazytologia6023015151515115151
7Patologia7024515103011515101
8Radiologia301151515151
BNAUKI SPOŁECZNE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM480161252501051206065851003553013013051
1Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki803303020305130152E
2Pedagogika6023015153015152E
3Prawo30151015510151
4Psychologia60215301515151301
5Socjologia301151515151E
6Zdrowie publiczne9033045153045153E
Język angielski /do wyboru 1z2/
13041201030513013013051
CNAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ61024115295200651358512159035515305542010252301
1Badania fizykalne25151010510101
2Badania naukowe w pielęgniarstwie25151010510101
3Dietetyka50251035510352
4Podstawowa opieka zdrowotna /cz.I/502203020302
5Podstawowa opieka zdrowotna cz.II /pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne/301201020101E
6Podstawy pielęgniarstwa275114518050301203581560153E
8Promocja zdrowia5021515201515202
Zajęcia fakultatywne (do wyboru 2z3)
502302030202
9Badania naukowe w pielęgniarstwie/seminarium dyplomowe552401510151301
DNAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ8603451545300515151305130172053015516
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia7533015303015303E
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne1054753075304E
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne1054802580254E
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne502302030202E
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne753453045303E
6Opieka paliatywna502302030202E
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne1004752575254E
8Podstawy ratownictwa medycznego7531530305151511015152
9Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne753453045303E
10Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne753453045303E
11Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych753453045303E
EZAJĘCIA PRAKTYCZNE /zp/11005511002011608120644022120624012
1Anestezjoogia i pielegniarstwo w zagrożeniu życia/zp40240402
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/zp1206120402804
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/zp1206120402804
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/zp80480804
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/zp80480804
6Opieka paliatywna/zp40240402
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/zp16081604021206
8Podstawowa opieka zdrowotna /cz.I/zp80480804
9Podstawowa opieka zdrowotna cz.II /Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne/zp40240402
10Podstawy pielęgniarstwa/zp80480804
11Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne/zp80480804
12Promocja zdrowia/zp20120201
13Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/zp80480804
14Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/zp80480402402
FPRAKTYKI ZAWODOWE /pz/12003012002807360920053609
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia/pz40140401
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/pz16041601604
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/pz16041601203401
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/pz80280802
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/pz80280802
6Opieka paliatywna/pz40140401
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/pz16041601203401
8Podstawowa opieka zdrowotna /cz.I/pz16041601604
9Podstawowa opieka zdrowotna cz.II /Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne/pz40140401
10Podstawy pielęgniarstwa/pz/12031201203
11Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne/pz40140401
12Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/pz40140401
13Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/pz80280802
GEGZAMIN DYPLOMOWY55
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego /do wyboru/
55
HPRZEDMIOTY I INNYCH WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH301151515151
1Technologia informacyjna /do wyboru 1z2/
301151515151
Razem47601819807407401100120031025522520306528010016028030365602001203044036031225851951202003115602024036029
4760810885745800825695
Egzaminy204466
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykład, C - ćwiczenia/sem., B - bez bezpośredniego udziału nauczyciela, z - zajęcia praktyczne, p - praktyka zawodowa.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język angielski /do wyboru 1z2/
B7a Język angielski I
B7b Język angielski II

Zajęcia fakultatywne (do wyboru 2z3)
C8a Zajęcia fakultatywne do wyboru/język migowy
C8b Zajęcia fakultatywne do wyboru/promocja zdrowia psychicznego
C8c Zajęcia fakultatywne do wyboru/zakażenia szpitalne

Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego /do wyboru/
G1a Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Technologia informacyjna /do wyboru 1z2/
H1a Technologia informacyjna I
H1b Technologia informacyjna II