Instytut Zdrowia
Kierunek: Pielęgniarstwo          Specjalność: Pielęgniarstwo AB
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 12.6semestry
III
WCBzpWCBzpEWCBzpE
APRZEDMIOTY PODSTAWOWE808080
1Anatomia101010
2Biochemia i biofizyka101010
3Fizjologia101010
4Farmakologia101010
5Genetyka101010
6Mikrobiologia i parazytologia101010
7Patologia101010
8Radiologia101010
BNAUKI SPOŁECZNE7565106510
1Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki151515
2Pedagogika151515E
3Prawo15510510
4Psychologia101010
5Socjologia101010
6Zdrowie publiczne101010
CNAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ140106080553010550
1Badania fizykalne25520520
2Badania naukowe w pielęgniarstwie105555
3Dietetyka105555
4Podstawowa opieka zdrowotna202020E
5Podstawy pielęgniarstwa151515E
7Promocja zdrowia101010
8Badania naukowe w pielęgniarstwie/seminarium dyplomowe50502030
Zajęcia fakultatywne (do wyboru 1z3)
1010
DNAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ17517535140
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia202020
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne202020E
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne20201010E
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne20201010
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne151515
6Opieka paliatywna151515
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne202020E
8Podstawy ratownictwa medycznego101010
9Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne101010
10Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne101010
11Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych151515
EZAJĘCIA PRAKTYCZNE /zp/94942272
1Anestezjoogia i pielegniarstwo w zagrożeniu życia/zp101010
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/zp101010
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/zp101010
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/zp666
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/zp101010
6Opieka paliatywna/zp666
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/zp101010
8Podstawowa opieka zdrowotna/zp666
9Promocja zdrowia/zp666
10Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/zp101010
11Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/zp101010
FPRAKTYKI ZAWODOWE /pz/656656173483
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia/pz404040
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/pz707070
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/pz707070
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/pz797979
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/pz757575
6Opieka paliatywna/pz393939
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/pz757575
8Podstawowa opieka zdrowotna/pz797979
9Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/pz353535
10Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/pz757575
11Promocja zdrowia/pz191919
HPRZEDMIOTY I INNYCH WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH444
1Bezpieczeństwo i higiena pracy444
Razem12241038490946562394022173101455072483
1224474750
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykład, C - ćwiczenia/sem., B - bez bezpośredniego udziału nauczyciela, z - zajęcia praktyczne, p - praktyka zawodowa.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Zajęcia fakultatywne (do wyboru 1z3)
C8a Zajęcia fakultatywne do wyboru/język migowy
C8b Zajęcia fakultatywne do wyboru/promocja zdrowia psychicznego
C8c Zajęcia fakultatywne do wyboru/zakażenia szpitalne