Instytut Zdrowia
Kierunek: Pielęgniarstwo          Specjalność: Pielęgniarstwo C
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 12.6semestry
IIIIII
WCBzpWCBzpEWCBzpEWCBzpE
APRZEDMIOTY PODSTAWOWE135135135
1Anatomia101010
2Biochemia i biofizyka101010
3Fizjologia202020
4Farmakologia101010
5Genetyka101010
6Mikrobiologia i parazytologia303030
7Patologia303030
8Radiologia151515
BNAUKI SPOŁECZNE21511010575453560
1Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki2515101510
2Pedagogika202020E
3Prawo15510510
4Psychologia3015151515
5Socjologia2010101010
6Zdrowie publiczne1054560103560
CNAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ20095105903554030
1Badania fizykalne25520520
2Badania naukowe w pielęgniarstwie105555
3Dietetyka105555
4Podstawowa opieka zdrowotna303030E
6Podstawy pielęgniarstwa3520152015E
8Promocja zdrowia303030
Zajęcia fakultatywne (do wyboru 1z3)
101010
9Badania naukowe w pielęgniarstwie/seminarium dyplomowe50502030
DNAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ35533025502503025
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia4520252025
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne454545E
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne45451035E
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne30301020
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne35352015
6Opieka paliatywna151515
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne404040E
8Podstawy ratownictwa medycznego101010
9Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne252525
10Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne35352015
11Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych303030
EZAJĘCIA PRAKTYCZNE /zp/72722448
1Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/zp666
2Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/zp666
3Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/zp666
4Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/zp666
5Opieka paliatywna/zp666
6Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/zp666
7Podstawowa opieka zdrowotna/zp666
8Podstawy pielęgniarstwa/zp666
9Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne/zp666
10Promocja zdrowia/zp666
11Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/zp666
12Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/zp666
FPRAKTYKI ZAWODOWE /pz/14681468342741052
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia/pz404040
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/pz164164164
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/pz154154154
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/pz114114114
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/pz114114114
6Opieka paliatywna/pz747474
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/pz164164164
8Podstawowa opieka zdrowotna/pz114114114
9Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/pz747474
10Podstawy pielęgniarstwa/pz/114114114
11Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne/pz114114114
12Promocja zdrowia/pz114114114
13Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/pz114114114
HPRZEDMIOTY I INNYCH WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH444
1Bezpieczeństwo i higiena pracy444
Razem24496742357214683548024342290100487430551052
24498005121137
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykład, C - ćwiczenia/sem., B - bez bezpośredniego udziału nauczyciela, z - zajęcia praktyczne, p - praktyka zawodowa.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Zajęcia fakultatywne (do wyboru 1z3)
C8a Zajęcia fakultatywne do wyboru/język migowy
C8b Zajęcia fakultatywne do wyboru/promocja zdrowia psychicznego
C8c Zajęcia fakultatywne do wyboru/zakażenia szpitalne