Instytut Zdrowia
Kierunek: Pielęgniarstwo          Specjalność: Pielęgniarstwo D
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 12.6semestry
IIIIII
WCBzpWCBzpEWCBzpEWCBzpE
APRZEDMIOTY PODSTAWOWE125125125
1Anatomia101010
2Biochemia i biofizyka101010
3Fizjologia202020
4Farmakologia101010
5Genetyka101010
6Mikrobiologia i parazytologia303030
7Patologia202020
8Radiologia151515
BNAUKI SPOŁECZNE1351102575103515
1Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki151515
2Pedagogika202020E
3Prawo15510510
4Psychologia151515
5Socjologia101010
6Zdrowie publiczne604515103515
CNAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ17585908040550
1Badania fizykalne25520520
2Badania naukowe w pielęgniarstwie105555
3Dietetyka105555
4Podstawowa opieka zdrowotna252525E
6Podstawy pielęgniarstwa202020E
8Promocja zdrowia252525
Zajęcia fakultatywne (do wyboru 1z3)
101010
9Badania naukowe w pielęgniarstwie/seminarium dyplomowe50502030
DNAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ260250105020010
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia3020102010
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne303030E
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne30301020E
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne30301020
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne202020
6Opieka paliatywna151515
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne303030E
8Podstawy ratownictwa medycznego101010
9Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne151515
10Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne202020
11Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych303030
EZAJĘCIA PRAKTYCZNE /zp/72722448
1Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/zp666
2Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/zp666
3Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/zp666
4Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/zp666
5Opieka paliatywna/zp666
6Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/zp666
7Podstawowa opieka zdrowotna/zp666
8Podstawy pielęgniarstwa/zp666
9Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne/zp666
10Promocja zdrowia/zp666
11Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/zp666
12Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/zp666
FPRAKTYKI ZAWODOWE /pz/122812282221006
1Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia/pz404040
2Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne/pz154154154
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne/pz154154154
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne/pz949494
5Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne/pz949494
6Opieka paliatywna/pz747474
7Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne/pz154154154
8Podstawowa opieka zdrowotna/pz747474
9Psychiatria i pielęgniartwo psychiatryczne/pz545454
10Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych/pz114114114
10Podstawy pielęgniarstwa/pz/949494
11Promocja zdrowia/pz545454
11Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne/pz747474
HPRZEDMIOTY I INNYCH WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH444
1Bezpieczeństwo i higiena pracy444
Razem1999574125721228334502422224075481006
19996301369
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykład, C - ćwiczenia/sem., B - bez bezpośredniego udziału nauczyciela, z - zajęcia praktyczne, p - praktyka zawodowa.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Zajęcia fakultatywne (do wyboru 1z3)
C8a Zajęcia fakultatywne do wyboru/język migowy
C8b Zajęcia fakultatywne do wyboru/zakażenia szpitalne
C8c Zajęcia fakultatywne do wyboru/promocja zdrowia psychicznego