Instytut Języków Obcych
Kierunek: Lingwistyka dla biznesu          Specjalność: Lingwistyka dla biznesu
Stopień: pierwszy          Profil: Praktyczny          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 08-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 000semestry
IIIIIIIVVVI
wcswalwcswalEwcswalEwcswalEwcswalEwcswalEwcswalE
APRZEDMIOTY PODSTAWOWE930589301201012010180121801218081506
Praktyczna nauka języka (język A)
600396001201012010E906906E904903E
Praktyczna nauka języka (język B)
33019330906906E904603E
BPRZEDMIOTY KIERUNKOWE180131354535104525265105151151
Podstawy lingwistyki
454351035104E
Fonetyka artykulacyjna (język A)
3025255252
Fonetyka artykulacyjna (język B)
1515105101
Gramatyka kontrastywna (język A)
15115151E
Gramatyka kontrastywna (język B)
15115151E
Współczesna kultura w zarysie (język A)
30230302E
Współczesna kultura w zarysie (język B)
30230302E
CPRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE60054270200904060451145451060601510303015635203020104030207
Ekonomia606303030306E
Zarządzanie303151515153E
Marketing304151515154E
Międzynarodowe stosunki gospodarcze15215152E
Negocjacje303151515153E
Przedsiębiorczość453153015303E
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw605303030305E
Ochrona własności intelektualnej10110101E
Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa454301530154E
Prawo gospodarcze i podatkowe455252025205E
Etyka pracy tłumacza w biznesie
51551E
Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język A)
15115151
Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język B)
15115151
Geografia gospodarcza obszaru (język A)
15115151E
Geografia gospodarcza obszaru (język B)
15115151E
Marka handlowa (język A)
10110101E
Marka handlowa (język B)
10110101E
Korespondencja handlowa (język A)
30230151151
Korespondencja handlowa (język B)
30230151151
Międzynarodowe kontakty handlowe (język A/B)
15115151E
Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język A)
20220101101
Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język B)
20220101101
Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język A)
15115151
Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język B)
15115151
DDO WYBORU810553066060303075309756151356151357120301511120301516
Przedmiot fakultatywny (język B)
15215152E
Technologie informatyczne
30430304E
Wychowanie fizyczne
602601515115151
Seminarium dyplomowe
6015603053010
Lektorat języka obcego (język B)
12010120605605E
Praktyki zawodowe
480164801204120412041204
Tłumaczenia specjalistyczne (język A)
15215152
Tłumaczenia specjalistyczne (język B)
15215152
Przedmiot fakultatywny (język A)
15215152E
Razem2520180435183560120706024030308025030804001530110355153050320304520305527030452030
2520330330495480465420
Egzaminy30564636
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia, s - seminarium dyplomowe, wa - warsztat, l - laboratorium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyczna nauka języka (język A)
A1a Praktyczna nauka języka (język A) - JA
A1b Praktyczna nauka języka (język A) - JN
A1c Praktyczna nauka języka (język A) - JR

Praktyczna nauka języka (język B)
A2a Praktyczna nauka języka (język B) - JA
A2b Praktyczna nauka języka (język B) - JN
A2c Praktyczna nauka języka (język B) - JR

Podstawy lingwistyki
B1a Podstawy lingwistyki - JA
B1b Podstawy lingwistyki - JN
B1c Podstawy lingwistyki - JR

Fonetyka artykulacyjna (język A)
B2a Fonetyka artykulacyjna (język A) - JA
B2b Fonetyka artykulacyjna (język A) - JN
B2c Fonetyka artykulacyjna (język A) - JR

Fonetyka artykulacyjna (język B)
B3a Fonetyka artykulacyjna (język B) - JA
B3b Fonetyka artykulacyjna (język B) - JN
B3c Fonetyka artykulacyjna (język B) - JR

Gramatyka kontrastywna (język A)
B4a Gramatyka kontrastywna (język A) - JA
B4b Gramatyka kontrastywna (język A) - JN
B4c Gramatyka kontrastywna (język A) - JR

Gramatyka kontrastywna (język B)
B5a Gramatyka kontrastywna (język B) - JA
B5b Gramatyka kontrastywna (język B) - JN
B5c Gramatyka kontrastywna (język B) - JR

Współczesna kultura w zarysie (język A)
B6a Współczesna kultura w zarysie (język A) - JA
B6b Współczesna kultura w zarysie (język A) - JN
B6c Współczesna kultura w zarysie (język A) - JR

Współczesna kultura w zarysie (język B)
B7a Współczesna kultura w zarysie (język B) - JA
B7b Współczesna kultura w zarysie (język B) - JN
B7c Współczesna kultura w zarysie (język B) - JR

Etyka pracy tłumacza w biznesie
C11a Etyka pracy tłumacza w biznesie - JA
C11b Etyka pracy tłumacza w biznesie - JN
C11c Etyka pracy tłumacza w biznesie - JR

Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język A)
C12a Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język A) - JA
C12b Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język A) - JN
C12c Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język A) - JR

Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język B)
C13a Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język B) - JA
C13b Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język B) - JN
C13c Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język B) - JR

Geografia gospodarcza obszaru (język A)
C14a Geografia gospodarcza obszaru (język A) - JA
C14b Geografia gospodarcza obszaru (język A) - JN
C14c Geografia gospodarcza obszaru (język A) - JR

Geografia gospodarcza obszaru (język B)
C15a Geografia gospodarcza obszaru (język B) - JA
C15b Geografia gospodarcza obszaru (język B) - JN
C15c Geografia gospodarcza obszaru (język B) - JR

Marka handlowa (język A)
C16a Marka handlowa (język A) - JA
C16b Marka handlowa (język A) - JN
C16c Marka handlowa (język A) - JR

Marka handlowa (język B)
C17a Marka handlowa (język B) - JA
C17b Marka handlowa (język B) - JN
C17c Marka handlowa (język B) - JR

Korespondencja handlowa (język A)
C18a Korespondencja handlowa (język A) - JA
C18b Korespondencja handlowa (język A) - JN
C18c Korespondencja handlowa (język A) - JR

Korespondencja handlowa (język B)
C19a Korespondencja handlowa (język B) - JA
C19b Korespondencja handlowa (język B) - JN
C19c Korespondencja handlowa (język B) - JR

Międzynarodowe kontakty handlowe (język A/B)
C20a Międzynarodowe kontakty handlowe (język A/B) - JA
C20b Międzynarodowe kontakty handlowe (język A/B) - JN
C20c Międzynarodowe kontakty handlowe (język A/B) - JR

Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język A)
C21a Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język A) - JA
C21b Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język A) - JN
C21c Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język A) - JR

Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język B)
C22a Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język B) - JA
C22b Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język B) - JN
C22c Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język B) - JR

Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język A)
C23a Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język A) - JA
C23b Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język A) - JN
C23c Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język A) - JR

Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język B)
C24a Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język B) - JA
C24b Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język B) - JN
C24c Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język B) - JR

Przedmiot fakultatywny (język B)
D4a Przedmiot fakultatywny (język B) - współczesna literatura amerykańska
D4b Przedmiot fakultatywny (język B) - współczesna literatura brytyjska
D4c Przedmiot fakultatywny (język B) - niemiecka literatura II połowy XX wieku
D4d Przedmiot fakultatywny (język B) - literatura rosyjska XIX wieku
D4e Przedmiot fakultatywny (język B) - literatura rosyjska XX wieku
D4f Przedmiot fakultatywny (język B) - niemiecka literatura I połowy XX wieku

Technologie informatyczne
D5a Technalogia informatyczna ogólna
D5b Technalogia informatyczna w biznesie

Wychowanie fizyczne
D6a Wychowanie fizyczne - gry zespołowe
D6b Wychowanie fizyczne - pływanie

Seminarium dyplomowe
D7a Seminarium dyplomowe - językoznawcze JN
D7b Seminarium dyplomowe - tłumaczeniowe JN
D7c Seminarium dyplomowe - tłumaczeniowe JR
D7d Seminarium dyplomowe - kulturoznawcze JR
D7e Seminarium dyplomowe - kulturoznawcze JA
D7f Seminarium dyplomowe - tłumaczeniowe JA

Lektorat języka obcego (język B)
D8a Lektorat języka angielskiego
D8b Lektorat języka niemieckiego
D8c Lektorat języka rosyjskiego

Praktyki zawodowe
D9a Praktyki zawodowe - JN
D9b Praktyki zawodowe - JR
D9c Praktyki zawodowe - JA

Tłumaczenia specjalistyczne (język A)
D10a Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze (język A) - JR
D10b Tłumaczenia specjalistyczne ekonomiczne (język A) - JR
D10c Tłumaczenia specjalistyczne ekonomiczne (język A) - JA
D10d Tłumaczenia specjalistyczne ekonomiczne (język A) - JN
D10e Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze (język A) - JA
D10f Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze (język A) - JN

Tłumaczenia specjalistyczne (język B)
D11b Tłumaczenia specjalistyczne ekonomiczne (język B) - JA
D11c Tłumaczenia specjalistyczne ekonomiczne (język B) - JN
D11d Tłumaczenia specjalistyczne ekonomiczne (język B) - JR
D11e Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze (język B) - JA
D11f Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze (język B) - JN
D11g Tłumaczenia specjalistyczne prawnicze (język B) - JR

Przedmiot fakultatywny (język A)
D12a Przedmiot fakultatywny (język A) - literatura rosyjska XIX wieku
D12b Przedmiot fakultatywny (język A) - literatura rosyjska XX wieku
D12c Przedmiot fakultatywny (język A) - niemiecka literatura I połowy XX wieku
D12d Przedmiot fakultatywny (język A) - niemiecka literatura II połowy XX wieku
D12e Przedmiot fakultatywny (język A) - współczesna literatura amerykańska
D12f Przedmiot fakultatywny (język A) - współczesna literatura brytyjska